GEODEZJA
Nasi boscy geodeci, każdy im robotę zleci

Do czego potrzebny jest geodeta na budowie?

Wybudowanie domu wymaga uzyskania pozwoleń, do otrzymania których niezbędne jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji. W całym tym procesie konieczna będzie pomoc geodety. Jego rola jest bardzo istotna na kilku etapach budowy. Działania geodety będą wpisywane do dziennika budowy.

Pierwszy kontakt z geodetą będzie konieczny już na etapie planowania inwestycji. będzie on odpowiedzialny za przygotowanie mapy do celów projektowych. Specjalista wyznaczy nam granice działki, jej otoczenie, sąsiednie budynki, jeżeli sąsiednie działki są zabudowane. Po zatwierdzeniu takiej mapy przez wydział geodezyjny może ona tworzyć podstawę do realizacji projektu.

Geodeta będzie nam również potrzebny po uzyskaniu stosownych pozwoleń na budowę tuż przed rozpoczęciem budowy. Jego zadanie na tym etapie polega na wytyczeniu budynku zgodnie z projektem i planem zagospodarowania działki. Tyczenie polega na umieszczeniu znaków geodezyjnych naziemnych i podziemnych, które mają wyznaczać główne osie budynków. Na tym etapie wyznacza się także stałe punkty wysokościowe oraz zarys ław fundamentowych.

Następny etap, to wytyczenie przyłączy. Przyłącza muszą być zlokalizowane zgodnie z wcześniej przygotowanym przez architekta projektem. Po tym wykonuje się pomiar przyłączy i opracowuje się mapy powykonawcze.

Na zakończenie budowy geodeta będzie niezbędny do wykonania map inwentaryzacyjnych, które będą potwierdzały zgodność powstałego budynku z wytyczeniem geodezyjnym.
Jak widzimy działania geodety są konieczne podczas budowy domu. Jest on obecny jeszcze przed rozpoczęciem budowy, w jej trakcie, a także po jej zakończeniu. Warto tutaj dodać, że dobrze jest zdecydować się na miejscowego geodetę, wtedy skrócimy czas oczekiwania na niezbędne mapy i tym samym przyspieszymy nieco formalne procedury.

img5


MASZ ZAMIAR BUDOWAĆ DOM, HALĘ, BASEN, DROGĘ?

Chcesz aby Twoja inwestycja została wykonana szybko i dokładnie? Skontaktuj się ze mną - Geodetą w Żywcu. Będę z Tobą przez cały czas realizacji inwestycji, tak by budowa przebiegła sprawnie i bez problemów inwestorskich.