GEODEZJA
Nasi boscy geodeci, każdy im robotę zleci


geodezja zywiec

Ile kosztuje usługa geodety?

Usługi geodety nie należą do najtańszych ze względu na czasochłonne działania, niejednokrotne odwiedziny placu budowy oraz przygotowywanie czasochłonnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania koniecznych pozwoleń oraz zatwierdzenia projektów. (więcej…)
img2

Jakie będą koszty przy podziale działki na 2 części?

Podział nieruchomości na większe działki jest bardzo skomplikowaną, czasochłonna i wymagającą dużej wiedzy specjalistycznej czynnością. Działanie to wymaga kilkukrotnego odwiedzenia nieruchomości przez geodetę oraz znajomości przepisów prawa w tym zakresie. (więcej…)
img3

Ile czasu potrzeba na wydanie pozwolenia na budowę?

Pozwolenie na budowę powinno być wydane w terminie 65 dni od daty złożenia wniosku. W tym czasie wniosek jest sprawdzany pod kątem wymagań formalnych, czyli kompletności złożonych dokumentów oraz pod kątem zgodności projektu z wytycznymi. Sprawdzane jest również bezpieczeństwo konstrukcji w oparciu o przepisy techniczno-budowlane. (więcej…)
img4

Jak długo trwa podział działki przez geodetę?

Zgodnie z obowiązującymi procedurami obecnie na dokonanie podziału działki czeka się minimum 4 miesiące. Cała procedura składa się z kilku etapów: (więcej…)
img5

Do czego potrzebny jest geodeta na budowie?

Wybudowanie domu wymaga uzyskania pozwoleń, do otrzymania których niezbędne jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji. W całym tym procesie konieczna będzie pomoc geodety. Jego rola jest bardzo istotna na kilku etapach budowy. Działania geodety będą wpisywane do dziennika budowy. (więcej…)
img6

Na czym polega praca geodety?

Geodezja jest nauką zajmującą się ustalaniem wielkości oraz kształtu Ziemi, zatem geodeta jest specjalistą w zakresie nauk o Ziemi. Geodeta zajmuje się projektowaniem oraz budową i eksploatacją miast, osiedli, dróg, mostów i obiektów przemysłowych. (więcej…)
img7

Mapy geodezyjne przy budowie domu

Budowa wymarzonego domu, to jedna z ważniejszych inwestycji w naszym życiu. Osoby marzące o własnym kącie muszą przejść szereg formalności zanim uzyskają stosowne pozwolenia na jego postawienie. (więcej…)
img8

Kiedy podział gruntu jest niedopuszczalny

Każda nieruchomość, która ma ulec podziałowi powinna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Owa zgodność powinna zachodzić w zakresie przeznaczenia terenu i możliwości zagospodarowania poszczególnych działek. Wiąże się to z koniecznością zbadania celu oraz planów w zakresie wykorzystania powstałych w ten sposób działek przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. (więcej…)
img9

Kiedy podział nieruchomości nie wymaga decyzji

Podział nieruchomości to nic innego jak wyodrębnienie z nieruchomości dwóch lub więcej działek, które będą stanowiły odrębne nieruchomości z odrębnymi księgami wieczystymi. Będą one również osobno oznaczone w ewidencji gruntów. Właścicielem powstałych nieruchomości może być ta sama osoba, która była jej właścicielem przed dokonaniem podziału.

Decyzja o podziale nieruchomości jest wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. (więcej…)
img10

Podział gruntu na mniejsze działki

Podział gruntu na mniejsze działki jest bez wątpienia bardziej opłacalny ze względu na możliwość pozyskania kilku inwestorów lub klientów indywidualnych na mniejsze obszary. Sprzedaż takiej działki w częściach pozwala zatem nie tylko na uzyskanie wyższej kwoty za grunt, ale także jej sprzedanie jest o wiele łatwiejsze ze względu na większą ilość potencjalnych nabywców. (więcej…)


MASZ ZAMIAR BUDOWAĆ DOM, HALĘ, BASEN, DROGĘ?

Chcesz aby Twoja inwestycja została wykonana szybko i dokładnie? Skontaktuj się ze mną - Geodetą w Żywcu. Będę z Tobą przez cały czas realizacji inwestycji, tak by budowa przebiegła sprawnie i bez problemów inwestorskich.