GEODEZJA
Nasi boscy geodeci, każdy im robotę zleci

Na czym polega praca geodety?

Geodezja jest nauką zajmującą się ustalaniem wielkości oraz kształtu Ziemi, zatem geodeta jest specjalistą w zakresie nauk o Ziemi. Geodeta zajmuje się projektowaniem oraz budową i eksploatacją miast, osiedli, dróg, mostów i obiektów przemysłowych.

Praca geodety polega na dostarczaniu danych (pomiarów) do wykonania mapy zasadniczej kraju oraz map topograficznych. Do jego zadań należy również aktualizacja tych map. Powstałe mapy wykorzystywane są przy planowaniu przestrzennym oraz zmianie struktury terenu.

Geodeta uczestniczy również przy robotach naziemnych, nadziemnych i podziemnych. Dokonuje między innymi pomiaru odkształceń oraz przemieszczeń budowli. Sporządza również inwentaryzację powykonawczą. Praca geodety polega również na aktualizacji materiałów geodezyjno-kartograficznych oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, która reguluje stan prawny danej nieruchomości oraz pomaga w oszacowaniu jej wartości.

Od geodety oczekuje się umiejętności logicznego myślenia, zdolności matematycznych oraz technicznych. Działania geodety opierają się przede wszystkim na wyobraźni przestrzennej, planowaniu przestrzeni, rysunku technicznym i pamięci wzrokowej. Charakter pracy wymaga dobrego stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz przede wszystkim dobrego wzroku.

img6


MASZ ZAMIAR BUDOWAĆ DOM, HALĘ, BASEN, DROGĘ?

Chcesz aby Twoja inwestycja została wykonana szybko i dokładnie? Skontaktuj się ze mną - Geodetą w Żywcu. Będę z Tobą przez cały czas realizacji inwestycji, tak by budowa przebiegła sprawnie i bez problemów inwestorskich.