GEODEZJA
Nasi boscy geodeci, każdy im robotę zleci

Kiedy podział nieruchomości nie wymaga decyzji

Podział nieruchomości to nic innego jak wyodrębnienie z nieruchomości dwóch lub więcej działek, które będą stanowiły odrębne nieruchomości z odrębnymi księgami wieczystymi. Będą one również osobno oznaczone w ewidencji gruntów. Właścicielem powstałych nieruchomości może być ta sama osoba, która była jej właścicielem przed dokonaniem podziału.

Decyzja o podziale nieruchomości jest wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi, że decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości nie jest wymagana w następujących sytuacjach:

  1. wydzielenia nieruchomości, której własność bądź użytkowanie wieczyste nabyto z mocy prawa,
  2. wydzielenia części nieruchomości na potrzeby zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,
  3. sądowego podziału nieruchomości,
  4. w przypadku działek odrębnie oznaczonych w katastrze
img9


MASZ ZAMIAR BUDOWAĆ DOM, HALĘ, BASEN, DROGĘ?

Chcesz aby Twoja inwestycja została wykonana szybko i dokładnie? Skontaktuj się ze mną - Geodetą w Żywcu. Będę z Tobą przez cały czas realizacji inwestycji, tak by budowa przebiegła sprawnie i bez problemów inwestorskich.