GEODEZJA
Nasi boscy geodeci, każdy im robotę zleci

Kiedy podział gruntu jest niedopuszczalny

Każda nieruchomość, która ma ulec podziałowi powinna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Owa zgodność powinna zachodzić w zakresie przeznaczenia terenu i możliwości zagospodarowania poszczególnych działek. Wiąże się to z koniecznością zbadania celu oraz planów w zakresie wykorzystania powstałych w ten sposób działek przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Dokonanie podziału niedopuszczalne jest także w przypadku braku dostępu do drogi publicznej każdej z powstałych w trakcie podziału działek. Istnieje jednak możliwość stworzenia drogi wewnętrznej z ustanowieniem na niej służebności dla nowo powstałych działek. W przypadku braku wydzielenia drogi wewnętrznej dopuszcza się ustanowienie odpowiednich służebności drogowych. Wynikiem takiego ustanowienia jest uzyskanie dostępu do drogi publicznej poprzez sąsiednie działki (ale tylko te objęte podziałem) obciążone służebnością.

img8


MASZ ZAMIAR BUDOWAĆ DOM, HALĘ, BASEN, DROGĘ?

Chcesz aby Twoja inwestycja została wykonana szybko i dokładnie? Skontaktuj się ze mną - Geodetą w Żywcu. Będę z Tobą przez cały czas realizacji inwestycji, tak by budowa przebiegła sprawnie i bez problemów inwestorskich.