GEODEZJA
Nasi boscy geodeci, każdy im robotę zleci

Jakie będą koszty przy podziale działki na 2 części?

Podział nieruchomości na większe działki jest bardzo skomplikowaną, czasochłonna i wymagającą dużej wiedzy specjalistycznej czynnością. Działanie to wymaga kilkukrotnego odwiedzenia nieruchomości przez geodetę oraz znajomości przepisów prawa w tym zakresie.

W całym procesie podziału uczestniczą:

  1. wnioskodawca – osoba składająca wniosek o podział działki,
  2. geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia w zakresie rozgraniczania działek. Jego zadanie polega na przygotowaniu projektu działki, ustaleniu granic dzielonej nieruchomości, wyznaczeniu w terenie nowych punktów granicznych oraz przygotowaniu całej dokumentacji wymaganej do dokonania tych czynności.
  3. wójt, burmistrz lub prezydent miasta – organy te opiniują wstępne projekty podziału oraz wydają decyzję o zatwierdzeniu podziału.

Szereg wymagań formalnych oraz specjalistyczna wiedza wiążą się oczywiście z kosztami. W zależności od poziomu trudności sprawy uśrednione ceny wynoszą:

  1. w przypadku prostego podziału działki na dwie części jest to koszt około 2000 zł, koszt każdej nowopowstałej działki waha się od 300-500 zł.
  2. w przypadku trudnego podziału działki (spadki terenu, zadrzewienie, długość działki bądź gdy w grę wchodzą jakieś komplikacje prawne) koszt waha się w granicach około 3000 zł.
  3. w przypadku skomplikowanego podziału działki (problemy z uregulowaniami prawnymi) koszty indywidualne w zależności od poziomu zawiłości sprawy.

Powyższe ceny to wartości uśrednione nie uwzględniające podatku Vat.

img2


MASZ ZAMIAR BUDOWAĆ DOM, HALĘ, BASEN, DROGĘ?

Chcesz aby Twoja inwestycja została wykonana szybko i dokładnie? Skontaktuj się ze mną - Geodetą w Żywcu. Będę z Tobą przez cały czas realizacji inwestycji, tak by budowa przebiegła sprawnie i bez problemów inwestorskich.