GEODEZJA
Nasi boscy geodeci, każdy im robotę zleci

Jak długo trwa podział działki przez geodetę?

Zgodnie z obowiązującymi procedurami obecnie na dokonanie podziału działki czeka się minimum 4 miesiące. Cała procedura składa się z kilku etapów:

  1. oczekiwanie na wydanie postanowienia o wstępnym zaopiniowaniu projektu przez urząd Gminy – 2 tygodnie,
  2. zażalenie na postanowienie – 7 dni,
  3. oczekiwanie na wydanie materiałów dla dzielonej działki przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 2 do 4 tygodni,
  4. zawiadomienie właścicieli sąsiednich nieruchomości o przyjęciu granic oraz wyrażenie ich zgody na dokonanie podziału – zazwyczaj ten etap trwa od 2do 5 tygodni, wiele jednak zależy od miejsca przybywania właścicieli oraz uregulowania stanu prawnego ich nieruchomości. W przypadku komplikacji termin ten może się znacznie wydłużyć,
  5. sprawdzanie zgodności projektu z zasadami wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – ten etap trwa ok. 4-6 tygodni,
  6. decyzja o podziale wydana przez Urząd Gminy – czas oczekiwania 2-4 tygodni,
  7. uprawomocnienie decyzji o podziale nieruchomości – 2 tygodnie.

Zgodnie z powyższą procedurą czas oczekiwania wydłuża jedynie nieuregulowana sytuacja prawna sąsiednich nieruchomości oraz brak skutecznego zawiadomienia właścicieli tych nieruchomości.

img4


MASZ ZAMIAR BUDOWAĆ DOM, HALĘ, BASEN, DROGĘ?

Chcesz aby Twoja inwestycja została wykonana szybko i dokładnie? Skontaktuj się ze mną - Geodetą w Żywcu. Będę z Tobą przez cały czas realizacji inwestycji, tak by budowa przebiegła sprawnie i bez problemów inwestorskich.