GEODEZJA
Nasi boscy geodeci, każdy im robotę zleci

Ile czasu potrzeba na wydanie pozwolenia na budowę?

Pozwolenie na budowę powinno być wydane w terminie 65 dni od daty złożenia wniosku. W tym czasie wniosek jest sprawdzany pod kątem wymagań formalnych, czyli kompletności złożonych dokumentów oraz pod kątem zgodności projektu z wytycznymi. Sprawdzane jest również bezpieczeństwo konstrukcji w oparciu o przepisy techniczno-budowlane.

We wskazany termin nie są wliczane okresy zawieszenia postępowania oraz opóźnienia wynikające z winy inwestora bądź przyczyn niezależnych od urzędu. Procedura wydania pozwolenia może przeciągnąć się w czasie chociażby z powodu odwołań sąsiadów.

Wydany dokument uprawomocni się w ciągu 14 dni od otrzymania jeżeli żadna ze stron nie wniesie odwołania. W przypadku wniesienia odwołania rozpoczęcie budowy będzie możliwe dopiero po uprawomocnieniu się decyzji organu wyższej instancji, oczywiście w przypadku utrzymania w mocy zaskarżonego pozwolenia.

Wydane pozwolenie na budowę jest ważne przez okres 3 lat, w tym czasie należy rozpocząć budowę, nie ma natomiast konieczności jej zakończenia przed upływem tego terminu. Warto tutaj wspomnieć, że roboty nie mogą być wstrzymane na dłużej niż 3 lata, bowiem będzie to skutkowało wznowieniem całej procedury.

img3


MASZ ZAMIAR BUDOWAĆ DOM, HALĘ, BASEN, DROGĘ?

Chcesz aby Twoja inwestycja została wykonana szybko i dokładnie? Skontaktuj się ze mną - Geodetą w Żywcu. Będę z Tobą przez cały czas realizacji inwestycji, tak by budowa przebiegła sprawnie i bez problemów inwestorskich.